Politika kvality

VMV Cosmetic Group je skupina společností, která usiluje o vynikající kvalitu produktů, služby našim zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům. Kadeřníkům je poskytována technická podpora, jsou dodávány kosmetické produkty, nábytek do salonu a nástroje.

Abychom zajistili soulad se správnou výrobní praxí, snažíme se vybavit se prostředky, zařízeními, dodavateli a lidskými zdroji, abychom vyhověli zákonným a regulačním požadavkům, zavádíme neustálé zlepšování, které minimalizuje rizika ovlivňující kvalitu výrobků, a také rizika stanovená v normě ISO 9001:2015.

Interní audity jsou prováděny za účelem zlepšení výrobních procesů, jakož i jejich řízení a distribuce. Odpovídáme na jakékoli dotazy našich klientů.

Každoročně plánujeme cíle kvality, sledujeme ukazatele, analyzujeme aspekty, ve kterých můžeme dosáhnout pokroku, které jsou pro skupinu zásadní. Závazek, který všichni přijímáme každý den, je splnit cíle a ukazatele, které si každý rok stanovujeme.

Plníme všechny požadavky, dodací lhůty, pravidelně obnovujeme image našich produktů a jejich kvalitu, abychom zůstali udržitelnou společností v oboru.

VMV Cosmetic Group se zavázala k ochraně životního prostředí, proto určité procento spotřebované energie pochází z instalovaných solárních panelů. Provádíme opatření k zahrnutí recyklovaného a organického materiálu do našich obalů a začlenění odpovídajícího symbolu na štítky pro správné třídění odpadu.

Manažerský tým je v konečném důsledku zodpovědný za implementaci a vývoj nezbytných opatření a sledování jejich dodržování. Zaměstnanci jsou přímo odpovědní za dodržování požadované kvality na svém pracovišti. Za tímto účelem jsou stanoveny roční cíle, které jsou závazkem pracovníků VMV Cosmetic Group.

Tato politika kvality je šířena mezi všemi našimi zaměstnanci a zainteresovanými stranami, které o ni požádají, je vystavena v našich zařízeních a uplatňována všemi lidmi, kteří jsou součástí VMV Cosmetic Group.

Generální ředitelství

Leden 2024